Friday 31 December 2010

Hari Jumaat, Hari Raya

Artikel di bawah ini merupakan hasil karangan Ustaz 'Umar Muhammad Noor. Sila nikmati faedah daripada tulisan beliau ini.

Beliau berkata :

Tulisan ini sebahagian dari artikel yg saya kirimkan ke majalah solusi isu 27 di kolum Akhir zaman. Sengaja saya muatkan di sini (ruangan note laman facebook beliau) untuk bacaan teman-teman yang mungkin belum mendapati majalah tersebut.

Hari Raya di Syurga

Mungkin tidak ramai dari kita yang menyadari bahawa hari raya di dunia ini sebenarnya gambaran bagi hari raya yang akan kita raikan di syurga nanti. Setiap hari raya yang kita raikan di dunia, akan kita raikan kembali di syurga. Namun kegembiraan mereka pada hari itu jauh melebihi kegembiraan mereka pada hari ini.

Berkata AlHafiz Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lataif Al-Maarif : “Adapun hari raya kaum muslimin di syurga, maka ianya adalah hari-hari di mana mereka berziarah kepada tuhan mereka, lalu disambut dengan penghormatan yang besar. Allah bertajalli kepada mereka dan mereka memandang kepada-Nya. Maka tidak ada suatu pemberian yang lebih disukai ahli syurga daripada pemberian ini.”

Hari Jumaat dikenal di kalangan ahli syurga sebagai hari bonus (yaumul mazid). Sebab pada hari itu segala kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan ditambahkan lagi oleh Allah Swt. Hari Jumaat adalah hari perjumpaan antara ahli Syurga dengan Pemilik Syurga yang sangat dikasihi: Allah Swt.

Bazaar Syurga

Perjumpaan itu dimulai dengan perhimpuan di Bazaar Syurga (suq al-jannah). Bazaar ini bukan untuk berjual beli, akan tetapi menjadi sebuah tempat bagi ahli syurga berjumpa satu sama lain. Setelah berkumpul, mereka lalu bersama-sama berkunjung (ziarah) ke tempat perjumpaan mereka dengan Allah Swt.

Bazaar ini adalah perwujudan solat Jumaat yang biasa kita lakukan di dunia. Apabila di dunia kita keluar dari rumah dengan elok dan bersih untuk melaksanakan solat Jumaat, maka ahli syurga keluar dari rumah mereka dengan pakaian dan kendaraan yang sangat mewa untuk menghadiri majelis perjumpaan dengan Allah Swt.

Dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya di syurga ada sebuah bazaar (suuq) yang dikunjungi setiap Jumaat. Maka bertiup kepada mereka sebuah angin sejuk yang menyentuh wajah dan pakaian mereka dengan kesturi. Merekapun semakin bertambah tampan dan indah. Mereka lalu kembali ke isteri-isteri mereka yang menyembutnya dengan ucapan: “Kamu semakin tampan”. Mereka menjawab: “Kamu pun, demi Allah, semakin cantik dan indah.”

Jika dalam solat Jumaat kita hanya berjumpa dan bermunajat kepada Allah dengan hati kita, maka pada hari Jumaat di Syurga nanti kita melihat Allah dengan mata kita dan berbicara kepada-Nya dengan sangat akrab.

Dalam hadis panjang yang diriwayatkan Al-Tirmidzi dan Ibn Majah, Rasulullah Saw menjelaskan bahawa apabila ahli syurga memasuki bazaar itu, mereka ditempatkan dalam majelis sesuai dengan amalan masing-masing. Mereka duduk di atas kursi-kursi terbuat daripada emas, permata, berlian, perak dan lain-lain. Orang yang paling rendah darjatnya daripada mereka duduk di atas lantai pasir yang terbuat daripada kesturi.

Lalu diizinkan bagi mereka untuk menziarahi Allah. Tuhan mereka bertajalli, menampakkan zat-Nya kepada mereka, dan berbicara kepada mereka satu persatu.

Baginda bersabda: “Tidak ada seorangpun yang berada di dalam majlis tersebut melainkan diajak bicara oleh Allah Swt. Bahkan Allah Swt bertanya kepada salah seorang daripada mereka: “Wahai polan, ingatkah engkau hari ini dan ini?” Allah mengingatkannya sebahagian dosa-dosanya di dunia. Orang itu segera berkata: “Wahai tuhan, bukankah engkau telah mengampuni dosa itu?” Allah menjawab: “Ya. Karena keluasan maghfirah-Ku engkau berada di tempat ini.”

Majelis ini sangat agung. Setiap hamba yang mencintai tuhannya merasakan kegembiraan yang tak terkira setiap kali menghadiri perjumpaan ini. Mereka lalu kembali ke rumah masing-masing sambil membawa “pencerahan” di jasad dan hati mereka, lebih besar daripada yang pernah mereka rasakan setiap kali kembali daripada mendengar khutbah dan melakukan solat Jumaat di dunia.

Ustaz 'Umar Muhammad Noor

Bersegera Hadir

Kenyataan ini patut meningkatkan motivasi yang mendorong kita bersegera untuk mendatangi solat Jumaat setiap minggu dari sekarang. Sebab kesegeraan itu akan menentukan posisi duduk kita di dalam masjid, sekaligus tempat duduk kita di majelis perjumpaan dengan Allah di dalam Syurga.

Imam Ibn Khuzaimah dalam Kitab Al-Tauhid meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud katanya: “Bersegeralah mendatangi solat Jumaat. Sesungguhnya Allah Swt menampakkan Zat-Nya kepada ahli syurga (yang berada) di atas gunung Kafur yang putih setiap hari Jumaat. Maka kedekatan mereka ditentukan oleh kesegeraan mereka mendatangi solat jumaat.”

Berkata Ibn Taymiah dalam Majmu’ Al-Fatawa: “Perkara yang disebutkan Ibn Mas’ud ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi atau orang yang mendengarnya dari Nabi. Jadi, jelas sekali bahawa Ibn Mas’ud mendengar keterangan ini dari Nabi Saw.”


Selesai tulisan Ustaz 'Umar Muhammad Noor.

Tambahan :

  1. Ustaz ' 'Umar Muhammad Noor kini bertugas sebagai Imam di Masjid as-Syafa'ah, Woodlands, Singapura. Beliau merupakan seorang ulama' hadis kelahiran Indonesia yang menamatkan pengajian beliau di Omm Durman Islamic University of Suria (Syria) di dalam bidang as-Sunnah wa 'Ulumu-l-Hadith. Pernah mengajar di Kolej Pengajian Tinggi Islam (Marsah), Johor Bahru. Beliau juga merupakan salah seorang penulis di majalah Solusi.
  2. Bab "melihat Allah di Syurga" termasuk dalam salah satu daripada perbincangan ilmu tauhid. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama' ilmu kalam mengenai perkara ini. Namun, di sisi kita, ahli Sunnah wa-l-Jama'ah, perkara tersebut adalah harus. Sila rujuk di dalam Jauharatu-t-Tauhid karangan Imam Laqqani, Kharidah Bahiyyah karangan Imam Ahmad Dardir dan lain-lain.
  3. Gambar di atas adalah tambahan daripada saya. Sumber asal adalah di sini.
wAllahu A'lam.

Thursday 30 December 2010

"Tuhfah Imtihaniyah"

Anak-anak Al-Azhar, harus ada sikap "taqrib" dalam segenap aspek yang mengintai medan percanggahan pendapat dan prinsip. Samada berkaitan mazhab akidah, mazhab feqh mahupun kecenderungan real-politik. Agar perpaduan sesama umat lebih diutamakan.

Persamaan antara kita dalam perkara tunjang dalam agama lebih dimanfaatkan daripada perbezaan. Merealisasikan prinsip kebenaran melalui wasatiyah itu yang lebih dituntut.

Usah khuatir dengan penangan wasatiyah. Usah ragu dengan keberkesanan wasatiyah. Usah bimbang dengan fakta-fakta dan hujjah-hujjah yang kamu ada dalam menegakkan kebenaran itu tidak mampu menewaskan lawanmu jika kamu masih berada dalam daerah wasatiyah.

Jaga lidah kita dari menyakiti saudara kita. Bukan saudara se'asya'irah, mahupun sesalafiyah wahabiyah. Bukan sesunnah atau sesyi'ah. Sejama'ah atau sebukan jama'ah. tetapi..

Seislam. Seagama.
Jika mereka masih menyembah Allah sebagaimana yang kamu juga sembah,
Jika mereka masih membenarkan Nabi Muhammad sebagai pesuruh-Nya sebagaimana kamu,
Jika mereka masih percaya kewujudan Hari Qiamat sebagaimana kamu percaya,
Jika mereka masih lagi menghadap qiblat sebagaimana kamu menghadapnya.


Syaikhu-l-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Muhammad at-Thoiyib


Maka berinteraksilah dengan mereka melalui jalan wasatiyah dengan berkasih-kasihan. Bukanlah berkasih-kasihan itu membelai-belai. Tetapi memandang saudara kita itu dengan pandangan sayang sebagai saudara seagama. Maka kita berinteraksi dengan mereka sewajarnya, bukan seperti pandangan syaitan kepada bani insan.

Tugas muslim ke atas muslim adalah menyelamatkannya jika dia tersasar. Tugas syaitan itu membiarkan muslim itu terus tersasar. Maka jangan bantu kerja syaitan ya.

Barulah kita dapat hidupkan sentiasa sunnah baginda SAW dan pedoman para sahabat. Berkasih sayang sesama mukmin dan bertegas terhadap kuffar.

Firman Allah bermaksud :

" ... dengan orang-orang mukmin itu, dia ( SAW ) berlembut dan berkasih sayang"

128 : 9 , Surah at-Taubah.

dan juga firman-Nya :

" (Saiyiduna) Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan mereka (sahabat) yang bersama-samanya itu bertegas terhadap kuffar serta berkasih sayang sesama mereka ..."
29 : 48 , Surah al-Fath.
Guru kami yang mulia, al-'Allamah al-Muhaddith Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul ba'its al-Kattani juga melarang kita untuk mencaci ummatud-da'wah (orang yang menerima dakwah islamiyah tetapi tidak menyahut seruan tersebut), apatah lagi ummatul-ijabah (orang yang menerima seruan dakwah islamiyah lalu menyahutnya). Ini kerana ianya berdasarkan umum lafaz "ummah" di dalam firman-Nya :
" Telahpun kamu menjadi sebaik-sebaik umat yang dikeluarkan untuk sekalian manusia.. "
110 : 3 , Surah Aali 'Imraan.
Hari ini, al-Imam al-Akbar Syaikhul Azhar, Prof. Dr. Ahmad Toyyib menekankan di surat khabar "Soutul-Azhar" bilangan 561, bertarikh Jumaat 13 Rajab 1431H bersamaan 25 Jun 2010 dipetik sebagai berkata :
"Cabaran yang dihadapi Islam pada hari ini tidak harus ditangani dengan ifrat (melampau secara berlebih-lebihan) atau tafrit (melampau dengan bermudah-mudah) bahkan ianya perlu dihadapi dengan dakwah secara berhikmah dan pesanan yang baik berlandaskan batasan kaedah yang diajarkan al-Qur'an.
Beliau berkata lagi,
"Sesungguhnya kami di al-Azhar beriman bahawa Allah lah yang menjadikan sekalian manusia ini berbeza-beza (antara satu sama lain) dan hubungan kita dengan orang lain adalah hubungan ta'aruf (saling kenal-mengenali), saling berkasih sayang dan saling melengkapi. Dan kita wajib untuk mempertahankan Islam dan mempersembahkannya (wajah Islam) itu sebagaimana Allah perintahkan tanpa (menekankan prinsip) mazhabiyah".
Saya tambah lagi, penegasan daripada Samahatul-Mufti Prof. Dr. Ali Jumu'ah, Mufti Republik Arab Mesir mengenai perkara ini. Di muka surat yang sama ( m/s 16 ), beliau dipetik berkata,
"Darul-Ifta' al-Misriyah merupakan salah satu juzuk institusi keagamaan di Mesir ini yang sentiasa konsisten kesungguhannya dalam mempertahankan agama Islam ini dengan memperjelaskan prinsip wasatiyah Islam, keadilan hukum hakamnya serta kesinambungannya dengan syariat yang suci, dan meneladani manhaj al-Azhar yang mana ianya dapat memberi sumbangan khidmatnya kepada aliran pemikiran am bagi para muslimin sedunia".
Beliau menegaskan lagi bahawa institusi berkenaan sentiasa berusaha untuk memperjelaskannya kepada negara-negara di dunia agar dapat terus memperkenalkan kepada mereka tentang kebenaran syariat Islam melalui metodologi yang sederhana dan adil yang merangkumi segenap isu lalu memberikan penyelesaian yang bersesuaian berkenaan isu-isu tersebut.

Kedua-dua tokoh ini adalah di antara yang paling berpengaruh masa kini di Mesir dan juga masyarakat al-Azhar. Malah hampir tiada para ulama kelahiran al-Azhar akan terlepas daripada menekankan soal ini dalam perjalanan dakwah mereka. Iaitu "wasatiyah".

Sengaja saya bawakan pendapat mereka yang sentiasa menjadi rujukan kami, anak-anak al-Azhar. Baik untuk memahami soal agama mahupun sebagai hujjah dalam berdebat.

Nukilan ringkas ini saya khususkan buat diri saya.

Ditujukan juga buat anak-anak al-Azhar,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-wahabi,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-ahbash,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-syi'ah,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-sunni,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-asya'irah.
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-UMNO,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti-PAS,
buat mereka yang menggelar diri mereka anti itu dan ini.
buat saudara-saudara seagamaku.

Manhaj ini bukanlah mula dipelopori oleh al-Azhar, jauh sekali yang memulakannya. Ini adalah manhaj Islam sebenar yang jauh daripada kemelampauan. Ia bukan milik al-Azhar, tetapi al-Azhar telah banyak memberikan sumbangan khidmatnya dalam memegang panji-panji wasatiyah memimpin kehidupan umat Islam menurut neraca yang sebenar.

Sikap sebegini diajarkan al-Qur'an dan Sunnah dalam kita berinteraksi sesama manusia. Maka sudah tentu sesama muslim itu lebih utama.
Moga Allah menghimpunkan kita semua nanti sebagai umat yang benar-benar merealisasikan ayat 143 : 2 , Surah al-Baqarah yang maksudnya,
"Dan yang demikianlah Kami telah jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan (wasatiyah) agar kamu menjadi menjadi saksi terhadap sekalian manusia dan (baginda) Rasul itu sebagai saksi terhadap kamu"
.
Allahumma Amin. Allahumma fasyhad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tambahan :

Tulisan ini tidak bertujuan menyakiti mana-mana pihak.

Moga manfaatnya lebih diambil daripada 'sangkaan mengenai motif sebaliknya'.
Mohon maaf jika ada yang tersinggung.

Usah kira saya tidak tahu membezakan mazhab yang benar dan batil.
Usah kira saya tidak tahu membezakan jama'ah mana yang benar dan batil.
Usah kira saya ini memiliki teori dan fikrah yang tidak jelas.

Tujuan saya tidaklah lebih daripada untuk cuba bersikap wasatiyah. Tidak lebih daripada untuk kita saling memanfaatkan persamaan antara kita berbanding menegakkan hujjah terhadap perbezaan kita.

Apabila kita terjun ke medan perselisihan yang dahsyat, maka kita sangat terdedah dengan tipu daya syaitan dan dorongan nafsu. Seorang mu'min yang kuat tidak bisa berundur daripada menegakkan kebenaran. Cuma Islam mendidik kita agar mengaplikasikan tugas murni tersebut dengan prinsip yang baik.

"Membangun Bersama Wasatiyah Islam" hehe.Dari kiri : Prof. Dr. Muhammad Sa'ied Ramadhan al-Buthi, ad-Da'iyah al-Habib 'Umar, Prof. Dr. 'Ali Jumu'ah, Prof. Dr. Abdullah bin Baiyah


Sunday 18 April 2010

DYMM Sultan Ibrahim, Sultan Johor

Semalam 17 April, DYMM Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan dan Yang Dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim berkenan merasmikan Asrama Pelajar Johor kedua yang terletak di 53, Jalan Dr. Muhammad Mandoor, Raba'ah, Madinah Nasr, Kaherah.

Majlis bermula dengan jamuan tengahari bagi para mahasiswa sebelum ketibaan para tetamu VVIP. Turut hadir bersama baginda Sultan Ibrahim, Raja Zarith Sofia Sultan Idris (bakal Sultanah Johor). Pada jam 2.30 petang (waktu Mesir), rombongan Diraja diiringi delegasi Kerajaan Negeri Johor yang diketuai YAB Dato' Seri Abdul Ghani Othman, Menteri Besar Johor bersama isteri. Majlis perasmian belangsung ringkas. Baginda menarik kain tirai (biru) yang menutupi plak perasmian. Bacaan do'a pun dipimpin oleh SS Dato' Mohd Tahrir bin Kiyai Haji Samsuddin, Mufti Johor.


Baginda berehat sebentar di rumah tamu (ground) sebelum berangkat terus ke dewan untuk upacara titah Diraja. Baginda memberi amanat, supaya rajin belajar dan mengambil peluang untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menuntut ilmu di sini. Saya telah pun membaca titah tersebut sebelum baginda bacakan kerana saya terlibat dalam beberapa urusan berkaitan penyediaan titah baginda dan ucapan MB. Ada beberapa ayat yang tertera di dalam titah tersebut yang pada hemat saya, bukanlah ayat yang sesuai dengan perlembagaan dan kedudukan baginda sebagai Sultan.


Selepas titah baginda disampaikan, Dato' Seri MB memohon perkenan menyampaikan cenderahati kepada DYMM Sultan. Hadiah tersebut MAIJ beli di 'Asfour. Kristal (mahal) berbentuk replika Masjid Nabawi. Saya terfikir kenapa tak tempah replika Masjid Azhar sahaja.


Kemudian giliran Basir, YDP BKPJM memohon perkenan menyampaikan cenderahati kepada baginda. Cenderahati berupa frame besar bertulisan khat yang disediakan oleh Ustaz Mubarak. Cantik. Tahniah Mubarak, hasil tangan enta akan berada di Istana.


Kemudian majlis santapan pun bermula. Kemudian nasyid. Kemudian baginda berkenan untuk berangkat pulang ke hotel Grand Hyatt. Selesai.


Daulat Tuanku. Kami sanjung dan hormati pemimpin kami. Atas perlembagaan, baginda Sultan merupakan ketua agama. Kami muliakan kedudukan itu kerana Allah.


Saya sekadar catatkan ringkas sahaja mengenai majlis tersebut.

Bukan nak cerita sangat pun.


Cuma nak jelaskan, sekalipun majlis tersebut merupakan anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor, tetapi pekerja-pekerjanya adalah para mahasiswa.


Bila anda inginkan kemasyhuran, anda bermulut manis untuk kami memberikan kerjasama.

Bila anda utamakan kepentingan anda, anda sanggup ragut waktu kuliah kami. Anda sanggup gunakan tenaga kami. Anda sanggup itu dan ini.


Tetapi,

Bila ada yang gagal dalam peperiksaan, lidah anda benar-benar ringan mengutuk kami.

Bila kami mohon zakat, anda terlalu berkira dengan kami.

Bila kami cuba bersuara, anda cuba mengancam kami.


Saya terfikir. Malah pernah bercadang, untuk sangat berkira dengan kamu.

Bagaimana, kamu sudah bersedia?

Baru Kini


BARU KINI


Baru kini ku kenali dia,

Dahulu ku gerun untuk memandangnya,

Bercucuran keringat, “hilangkan dia dari pandanganku!!”

Kecut perut untuk mendengar khabar tentang dia,


Purnama lalu,

Puas aku menjeling manja padanya,

Hati kecilku disadur rindu,

Rindu menyelami lautan seni hikmahnya,


Dikau nan indah di mata mereka,

Ikhwan Baginda tercinta,

Khulafa’ bak panglima setia pujangga,

Ke mana sahaja mereka pergi,


Dikau mereka gendong bersama,

Tak mahu terlepas walau seketika,

Sungguh para pendekar yang empat itu,

Biar serasi bersama alam hukum,

Namun dikaulah kekasih pertama,


Sinar mega yang dikau pancarkan,

Irama ceritera cinta yang didendangkan,

Buatku sedar,

Cukuplah bagiku dengan percaya,


Tidak perlu ku tagih daripada kalam mereka,

Cendekiawan pemuja bukti yang fana,

Untuk bersamamu,

Terbang ke dimensi itu,

Ruang keasyikan cinta pada baginda,


Melalui dikau, mutiara sunnah perkasa,

Ku rindu, ku cinta,

Padamu pengubat lara,


Sambutlah salam cintaku,

Demi redha-Nya,

Kerana baru kini,

Aku mengenalimu.


03 : 15 p.m. , Isnin, 08 Rabi’ul Awwal 1431H,

22 Februari 2010

Hayyu Asyir, Madinah Nasr, Kaherah.Puisi ini saya tujukan buat subjek hadith dan ulum hadith. Tiada kaitan dengan mana-mana individu.


Friday 26 March 2010

Toleransi Ulama, Rahmat buat Ummah


Barangkali berita sedih pemergian al-Marhum al-Imam al-Akbar Prof. Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, Syaikhul Azhar umpama sebuah peristiwa yang biasa berlaku di kaca mata kebanyakan masyarakat dunia. Barangkali juga ianya adalah suatu ‘rahmat’ di sisi orang-orang yang sentiasa mengambil peluang untuk menimbulkan perpecahan di kalangan umat ini. Barangkali juga ada yang semakin basah lidah mereka itu dengan tohmahan dan buhtan[1] ke atas para ulama Ahli Sunnah. Seolah-olah mereka ini menyifatkan kewafatan Syaikhul Azhar sebagai suatu berita gembira. Wailahu man qaala bihi[2].

Namun, berita ini adalah suatu kesedihan, kerugian, dan suatu petanda dari Allah di sisi para ulama sedunia khususnya, dan kepada umat Islam yang berjati diri Islam sebenar secara amnya.

Hari ini, khutbah Jumu’ah di Masjid as-Syarbini berhampiran rumah saya disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Mahmud Karimah.[3] Sebaik menunaikan rukun-rukun asas khutbah Jumu’ah, beliau dengan lantang terus mengingatkan para jama’ah akan sebuah hadis sohih berbunyi :

إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً و لكنّ يقبضه بقبض العلماء

Bermaksud : Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut (mengangkat) sesuatu ilmu itu secara menyentapnya, tetapi Dia mencabutnya dengan mencabut (nyawa) para ulama’ (mematikan mereka).

Sebahagian riwayat yang lain dengan jelas menyebutkan lafaz " بموت العلماء " bermaksud : dengan kewafatan para ulama’.

Dr. Ahmad Mahmud Karimah

Beliau hafizahullah mengecam tindakan sesetengah pihak khususnya di Mesir yang ‘memanfaatkan’ peluang untuk menyebarkan kepada umum bahawa berita kewafatan al-Imam al-Akbar adalah suatu pertolongan daripada Allah. Beliau sendiri menyatakan bahawa tindakan tersebut adalah bersalahan dengan syariat Allah. Ianya adalah suatu bala’ yang besar kepada umat ini jika ianya berlarutan.

Tindakan golongan ini sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menegakkan kebenaran, tetapi bertujuan untuk menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam agar terus berlaku perpecahan lantas menyulitkan perpaduan sesama penganut agama yang suci ini. Kebenaran yang mereka cuba tegakkan adalah kemahuan hawa nafsu mereka dalam memperlekehkan orang yang tidak sealiran dengan mereka.

Tidak sedarkah mereka, bahawa tindakan itu hanya akan membuka pintu dan jalan kepada semua orang tanpa mengira kelayakan untuk memberikan kritikan kepada para ulama’?

Tidak sedarkah mereka, lisan yang bertutur itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak?

Terlupakah mereka ayat-ayat Allah yang menyebutkan kemuliaan golongan ini? Terlupa jugakah mereka, bahawa daging para ulama’ itu sangat beracun?

إنّما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ

Bermaksud : Sesungguhnya di kalangan hamba Allah yang takut kepada-Nya itu hanyalah para ulama’.

Mengenai senario ini, Dr. Ahmad menjelaskan bahawa beliau sendiri pernah berkhilaf[4] dengan al-Marhum dalam beberapa permasalahan hukum. Beliau sendiri pernah berdebat dengan al-Marhum berhubung pendirian Syaikhul Azhar yang terkenal dilihat sentiasa berpihak kepada kepentingan politik Mesir dan bukannya kepentingan umat sejagat.

Al-Marhum rahimahullah semasa hayatnya sering mendapat kritikan daripada kawan mahupun lawan. Kadang kala ianya bersangkutan dengan fatwa-fatwa yang dikemukakan seperti riba bank itu tidak haram secara syara’, isu diskriminasi tudung di Perancis, kadang kala mengenai isu ummah seperti pembinaan tembok keluli di sempadan antara Mesir-Gaza, dan terakhir adalah mengenai isu pengharaman purdah.

Beliau rahimahullah sendiri telah memperjelaskan dengan terperinci tentang situasi sebenar di sebalik isu yang dimainkan oleh pihak media tempatan dan antarabangsa.

Berbicara tentang pertikaian umum terhadap pendapat-pendapat beliau ini, Dr. Ahmad menegaskan bahawa umum tidak layak untuk mempersoalkannya jika mereka bukan ahlinya. Ini kerana, para ulama’lah yang berkelayakan untuk memegang tugas tersebut. Tidak mungkin kesemua para ulama’ mendiamkan perkara tersebut jika memang nyata salah dan bertentangan dengan syari’at Islam. Hadis Nabi SAW menyebutkan :

لا تجتمع أمّتي على ضلالة

Bermaksud : Umatku (para ulama’ bagi umatku) tidak (mungkin akan) bersepakat pada perkara yang sesat.

Hadis ini juga menjadi dalil yang kuat dalam menyatakan autoriti Ijma’ sebagai salah satu daripada sumber perundangan Islam.

Dr. Ahmad juga turut menyatakan seseorang itu (yang berkelayakan sahaja) jika berijtihad mengeluarkan pendapat, beliau telah melaksanakan tugas yang diletakkan atas pundak bahunya. Kedudukan seseorang Syaikhul-Azhar yang sememangnya akan terlibat secara rasmi dalam memberikan fatwa adalah bersesuaian dengan tindakan yang dilaksanakan oleh al-Marhum. Beliau menginatkan kami sebuah hadis yang cukup masyhur mengenai ijtihad, Baginda SAW diriwayatkan telah bersabda :

المجتهد إذا أصاب فله أجران و إذا أخطأ فله أجر

Bermaksud : Seorang yang berijtihad (mujtahid yang memiliki kelayakan untuk melakukannya) sekiranya (ijtihad itu) betul maka baginya dua ganjaran, dan sekiranya salah maka baginya satu ganjaran.

Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi juga ketika memperkatakan mengenai peribadi sahabat baik beliau (al-Marhum Syaikh Thontowi), sering menyebut kebaikan dan kemuliaan al-Marhum berbanding menyatakan perselisihan yang berlaku di antara mereka di lapangan ilmiah dan isu ummah. Ini kerana menjaga kehormatan ulama’ itu adalah untuk kesejahteraan ummah. Kerana para ulama’lah yang menjalankan tugas untuk menyebarkan risalah agama dengan sebenar-sebenar didikan Rasulullah SAW. Bukan internet, bukan kitab, bukan itu dan bukan ini, tetapi para ulama’ !

العلماء ورثة الأنبياء

Bermaksud : Para ulama’ itu adalah pewaris para anbiya’.

Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi

Lihat, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang mempunyai tahap kelimuan yang diperakui, yang mempunyai posisi penting dalam menyampaikan suara para ulama’, dan yang pernah berselisih pendapat dengan keras dengan al-Marhum sendiri juga pun tidak menyebar luaskan bau persengketaan kepada umum. Tidak semasa hayat al-Marhum, mahupun selepas kewafatan beliau.

Bermakna, tidak semua orang bebas untuk memberikan kritikan dan tidak semua keadaan itu harus diselesaikan dengan mengkritik. Apa lagi jika ianya bukan atas tujuan mendapatkan keredhaan Allah. Ianya tetap mempunyai batas-batas yang perlu dituruti, dihormati dan diredhai.

Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda :

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Bermaksud : Di antara tanda baiknya (agama) Islam seseorang itu adalah (dia) meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengan dirinya.[5]

Hormatilah batas-batas ini wahai saudaraku.

* * * * * * *

Islam mendidik kita menjaga lidah kita daripada menyakiti saudara kita. Islam dengan didikannya yang suci dan lengkap meliputi kesemua perkara, yang kita mampu fikirkan mahupun yang tidak mampu dicapai oleh pancaindera kita, tetap menekankan soal adab. Biarpun kekuatan Islam itu terletak pada kebenaran yang dibawanya, namun Islam tetap menitik beratkan soal adab.

Rasulullah SAW pernah bersabda :

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده

Bermaksud : Seorang muslim itu adalah (bilamana) kaum muslimin itu terpelihara daripada (menerima kutukan kesat) lidahnya dan juga (perbuatan jahat) tangannya.[6]

Betapa Rasulullah SAW sentiasa mentarbiyah[7] para pengikutnya itu agar sentiasa memelihara lidah mereka, dan tangan mereka daripada sampai menyakiti orang lain.

Bukankah Al-Qur’an juga mengajarkan :

و قولوا للنّاس حسناً

Bermaksud : Dan katakanlah kamu semua kepada umat manusia itu dengan yang baik.[8]

Ini selaras dengan kalam baginda Rasulullah SAW bilamana bersabda :

إنّما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق

Bermaksud : Adapun sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.[9]

Justeru, berhati-hatilah dalam berinteraksi sesama kita baik di kalangan saudara seagama mahupun bukan. Moga manfaat diperolehi bersama.

00 :30, Jumaat, 26 mac 2010

Hayyu Asyir, Kaherah.

Rujukan :

1) Mushaf Uthmani : riwayat Hafs daripada Imam ‘Ashim.

2) " شرح الأربعين النووية " karangan Imam Nawawi.


[1] Tuduhan berat atau penipuan dan pendustaan besar. Orang Melayu kita suka memberikan makna yang silap dengan menggunakan istilah ‘fitnah’ untuk merujuk kepada kata-kata penipuan atau tuduhan. Fitnah di dalam bahasa Arab (bahasa sebenar bagi perkataan ini) bermaksud ujian atau bala’.

[2] Celakalah bagi mereka yang berkata sedemikian. Ayat ini menjadi adat orang Arab untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka mengenai sesuatu pendapat. Sebahagian hadis dan atsar para sahabat juga mempunyai lafaz-lafaz seperti ini. W-Allahu A’lam.

[3] Beliau merupakan bekas pensyarah kanan di kuliah Dirasat Islamiyah, Universiti al-Azhar. Kini beliau merupakan anggota Lembaga Tertinggi, Panel Penyelidikan Ilmiah Al-Azhar As-Syarif, dan anggota Majlis Fatwa Al-Azhar.

[4] Berselisih pendapat atau bertentangan pendapat.

[5] Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rujuk “al-Arba’ien” karangan Imam Nawawi ; Hadis 12.

[6] Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya.

[7] mendidik

[8] Surah Al-Baqarah : 83

[9] Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan selainnya.

Related Posts with Thumbnails